Privatlivspolitik og vilkår for brug af Nabohjælps app

Version 1, maj 2019 (udgået)
Gældende version af vilkår og privatlivspolitik

Tidligere vilkår for brug af Nabohjælp 

Nabohjælp består af en app og rådgivning om forebyggelse af indbrud.

Appen ejes af Det Kriminalpræventive Råd (DKR), CVR-nr. 33 34 37 60, beliggende Artillerivej 55, 2300 København S. DKR er ansvarlig for appen og for at levere de services, der udbydes herigennem.

Når du opretter en profil og bruger appen, accepterer du at være bundet af følgende vilkår:

Appen er en service, der har til formål at hjælpe brugerne med at systematisere feriehjælp, bygge positive naborelationer, dele viden om mistænkelig adfærd og indbrud samt rådgive om forebyggelse af indbrud og dermed i størst mulige omfang hjælpe til at modvirke indbrud. DKR garanterer ikke imod indbrud, og kan heller ikke, hverken direkte eller indirekte, gøres ansvarlig for indbrud. DKR kan heller ikke holdes ansvarlig for skader eller tab, herunder tab af data, der direkte eller indirekte, er opstået som følge af brugen af appen.

Ved oprettelse af en profil og brug af appen accepterer du, at appen alene anvendes til dit personlige brug. Appen må ikke bruges til kommercielle formål eller distribueres kommercielt uden DKR's tilladelse.

Opslag i appen  

Ved opslag og beskeder på appen forpligter du dig til at føre en god tone og vise hensyn til andre, ikke skrive nedsættende eller stødende om andre personer eller grupper og ikke videregive følsomme oplysninger om andre. Det er ikke tilladt at bruge appen til at reklamere for et produkt, en virksomhed eller et politisk parti.

Du er udelukkende selv ansvarlig for din besked og dens indhold. DKR påtager sig således ikke ansvaret for indhold i opslag og beskeder. Det frarådes at dele ferieoplysninger med andre end dem, som man har tilknyttet feriehjælp.

Password 
Når du opretter en profil hos Nabohjælp, bliver du bedt om at vælge en adgangskode og efterfølgende pinkode. Du alene er fuldt ansvarlig for, at adgangskode og pinkode ikke bliver kendt af andre end dig selv. Du accepterer også, at du ikke må videregive din egen brugerinformation, herunder adgangskode og pinkode, til en anden person. Du er forpligtet til omgående at underrette DKR, hvis du har mistanke om, at en tredjeperson misbruger din profil eller har fået adgang til din adgangskode, men du er alene ansvarlig for enhver brug af din profil.

Gældende lov 
Disse vilkår for brug af Nabohjælp er underlagt og skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og ved de ordinære danske domstole. Brugere, der har adgang til appen fra steder udenfor Danmark, gør det på egen risiko og på eget initiativ, og er ansvarlige for at overholde lokal lovgivning. Intet i disse betingelser skal på nogen måde anses for at begrænse eller påvirke dine lovbestemte rettigheder i henhold til dansk lovgivning.
 
Ændringer og overtrædelse af vilkår 
DKR kan til enhver tid uden varsel tilføje, ændre eller fjerne dele af disse vilkår for brugen af appen. Fortsat brug af appen indebærer i så fald, at du accepterer de nye vilkår for brug af Nabohjælp. Derudover kan DKR tilføje, ændre, afbryde, fjerne eller udelukke indhold, der vises på appen, når som helst, uden varsel og uden ansvar.

DKR forbeholder sig til enhver tid ret til at begrænse, afbryde eller opsige din brug af appen, hvis vi skønner, at du har overtrådt de accepterede vilkår.

Klager og kommentarer 
Hvis du har klager over eller kommentarer til appen eller Nabohjælp i øvrigt, kan du kontakte DKR på info@nabohjaelp.dk.

Privatlivspolitik ved brug af appen 

Inden vi behandler personoplysninger om dig, skal vi informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og om, hvilke rettigheder du har. For at oprette dig som bruger i Nabohjælp-appen, har vi brug for dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, herunder til at vi kan indsamle og videregive oplysninger om dig.

Ved at acceptere giver du samtykke til, at Det Kriminalpræventive Råd må behandle oplysninger om dig for at kunne stille appen med dens indhold og funktioner til rådighed for dig og som led heri:

  • Udveksle oplysninger om dig med henblik på at sikre entydig identifikation af dig og validering afdin adresse.
  • Offentliggøre din adresse på et kort, så brugere i dit nabolag kan række ud til dig.
  • Foretage løbende forbedring og vedligeholdelse af appen.
  • Sende dig e-mails vedrørende vigtig aktivitet i appen, nye funktioner eller invitation til at svare på spørgsmål til brug for undersøgelser og målinger vedrørende Nabohjælp og sende post, hvis du f.eks. har bestilt nabohjælpsklistermærker.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage under indstillinger, privatlivspolitik i appen eller ved at slette din profil. Herudover kan du løbende tilpasse dine privatlivsindstillinger direkte i appen.

Ved at acceptere giver du samtykke til, at Det Kriminalpræventive Råd må behandle oplysninger om dig til det nævnte formål, som er uddybet i privatlivspolitikken herunder.

Det Kriminalpræventive Råd er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig 

I denne politik kan du blandt andet læse om, hvordan Det Kriminalpræventive Råd behandler dine personoplysninger, herunder til hvilke formål og på hvilket grundlag. Du kan også læse, hvor længe dine oplysninger bliver opbevaret, og hvilke rettigheder du har.

Det Kriminalpræventive Råds adresse og kontaktoplysninger

Artillerivej 55

2300 København S

CVR-nr.: 33343760 

Telefon: +45 45 15 36 50

Mail: dkr@dkr.dk eller info@nabohjaelp.dk  

Det Kriminalpræventive Råds databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, DPO Danmark:

E-mail : mni@dpo-danmark.dk

Adresse: Jens Kofods Gade 1, 1268 København K

Telefon: 77 34 46 00

Vi indsamler og behandler almindelige oplysninger om dig samt dit CPR-nummer 

For at kunne oprette dig som bruger behandler vi typisk dit CPR-nummer samt almindelige oplysninger som navn, e-mail, telefonnummer og adresse, disse oplysninger behandler vi også, når du ønsker at flytte din adresse eller oprette flere adresser.

Vi anvender MitID og foretager opslag i CPR-registret og Danmarks Adresseregister, for at bekræfte din identitet og adresse. Det indebærer, at vi videregiver oplysninger til og modtager oplysninger fra disse eksterne parter om dig. De oplysninger, der videregives i den forbindelse, er CPR-nummer og almindelige personoplysninger f.eks. dit navn og din adresse. De oplysninger, der modtages er CPR-nummer, personID, adresse og bekræftelse på, om der er fundet et match. Hvis du har navne- eller adressebeskyttelse, indsamler vi ikke disse oplysninger fra andre end dig selv. Validering kan også ske ved, at vi sender dig et fysisk brev med en kode.

Vi offentliggør din adresse på et kort i appen, så andre i en radius af 1 km fra dit hjem kan se, at din adresse er tilmeldt nabohjælp. Men du har mulighed for at fravælge denne funktion i forbindelse med opsætning af appen.

Herudover behandler vi de oplysninger, som du selv eller andre brugere lægger op i appen, det kan f.eks. være indhold i beskeder, oplysninger om dit navn, e-mail og adresse eller et ”profilbillede” til din husstand.

Vi sender dig mailnotifikationer om aktivitet og funktioner i appen, som er relevante for dig.

Vi behandler personoplysninger til følgende formål 

  • At stille appen og dens indhold og funktioner til rådighed for dig, og herunder at varetage sikkerhed og autenticitet i appen og sikre entydig identifikation af dig og validere din(e) adresse(r), sende dig e-mailnotifikationer vedrørende aktivitet/beskeder i appen samt at foretage løbende forbedring og vedligeholdelse af appen og invitere dig til at svare på spørgsmål til brug for undersøgelser og målinger vedrørende nabohjælp og sende dig post, hvis du f.eks. har bestilt nabohjælpsklistermærker. Disse behandlinger sker på baggrund af samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, samt for så vidt angår CPR-numre databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Opbevaring af sikkerhedslogs sker til dels også på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
  • At sende dig nyhedsbreve, hvis du aktivt har tilmeldt dig nyhedsbrevet via appen. Hvis du ikke tilmelder dig nyhedsbrevet behandles dine personoplysninger ikke til dette formål. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet, sker behandling til dette formål på baggrund af samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
  • At gennemføre undersøgelser og målinger i samarbejde med politi og kommuner, samt anvende disse oplysninger til statistikker og analyser i samfundets interesse, f.eks. indbrudsstatistiker til brug for f.eks. måling af effekten af indbrudsforebyggende tiltag. Behandling til dette formål sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, enten under indstillinger, privatlivspolitik i appen eller ved at slette din profil eller ved at skrive til os og få nærmere vejledning. Du har også mulighed for i vidt omfang at tilpasse dine indstillinger direkte i appen under indstillinger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Sådan fungerer Nabohjælp-appen

I appen er der nogle grundlæggende standardindstillinger, som indebærer, at du som udgangspunkt deler visse oplysninger om dig selv. Herudover kan du foretage en række tilvalg og herigennem dele yderligere oplysninger:

  • Standardindstillinger: Andre brugere i appen, som bor i dit nabolag i en radius af 1000 meter fra din adresse, kan se din adresse på et kort, og invitere dig til at være feriehjælper.
  • Tilvalg: Du har mulighed for at dele flere eller færre oplysninger med andre brugere, oprette kontakt med andre brugere omkring feriehjælp og sende meddelelser ifm. ferier eller meddelelser i form af advarsler, spørgsmål og kommentarer til nabolaget. Du kan ændre radius på dit nabolag, så det bliver større eller mindre, og på den måde styre, hvor mange meddelelser, du selv modtager fra andre brugere. Du kan også vælge at offentliggøre dit navn og din e-mail på husstanden, og du kan tilknytte et profilbillede og en profiltekst til din husstand. Du kan herudover f.eks. oprette feriehjælp med andre brugere, og sende meddelelser til dine feriehjælpere eller til hele dit nabolag.

Modtagere af dine oplysninger

Vi offentliggør din adresse i appen, så brugere i dit nabolag i en radius af 1000 meter fra din adresse kan se, at din adresse er tilmeldt nabohjælp.

Vi videregiver personoplysninger til CPR-registret, Danmarks adresseregister og MitID som beskrevet ovenfor. Hvis vi skal sende dig et fysisk brev eller en pakke, f.eks. som led i validering af din adresse eller levering af anden post, videregives der i den forbindelse oplysninger til postomdeleren til brug for levering til din adresse.

Der videregives personoplysninger til andre brugere i appen som beskrevet ovenfor under ”sådan fungerer Nabohjælp-appen”.

Vi videregiver oplysninger til kommuner i forbindelse med samarbejder om kriminalitetsforebyggende initiativer, derudover videregiver vi lister over adresser, som er tilmeldt nabohjælp til politiet.

Der videregives personoplysninger til materialeleverandører til brug for udarbejdelse og udsendelse af f.eks. Nabohjælpsskilte- ogklistermærker eller andre bestilte materialer.

Vi overlader behandling af personoplysninger til vores databehandlere, herunder i form af it-leverandører, kuverteringsbureauer og analysebureauer.

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Dog overfører vi oplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med udsendelse af mails fra systemet, som foregår via mailsystemet SendGrid.

Sletning af personoplysninger

Oplysninger som alene anvendes til oprettelse af din profil og oprettelse af/tilknytning til nye husstande.

Dit CPR-nummer behandler vi alene i et kort tidsrum, med henblik på at identificere dig entydigt og kontrollere, at du har en reel tilknytning til den eller de adresser, som du opretter din(e) husstand(e) med. Dit CPR-nummer vil ikke blive opbevaret hos os, efter du har oprettet din profil/husstand.

Sletning af profil

Du kan slette din profil direkte i appen under indstillinger eller du kan skrive til os for nærmere vejledning.

Hvis der fortsat er andre personer knyttet til din husstand, når du sletter din profil, slettes husstanden ikke. Hvis der ikke er andre brugere tilknyttet til husstanden, vil husstanden blive slettet, når du sletter din profil.

Indhold i meddelelser, som du har sendt til dit netværk eller til dit nabolag, bliver slettet automatisk, når du sletter din profil. Eventuelle kommentarer til meddelelser, slettes når meddelelsen slettes.

Sletning af indhold, herunder husstande, ferier og meddelelser, som er sendt og modtaget i appen, samt fraflytning eller overdragelse af husstande.

Du kan slette din husstand direkte i appen, hvis der ikke er andre personer knyttet til husstanden. Du kan også slette egne ferier direkte i appen, ligesom du kan slette egne meddelelser.

Når en husstand slettes, slettes alle meddelelser, som er knyttet til den pågældende husstands afholdte og planlagte ferier. Eventuelle kommentarer til meddelelser, slettes når meddelelsen slettes.

Når en ferie slettes, slettes alle meddelelser, som er knyttet til den pågældende ferie.

Når en meddelelse slettes, slettes alle kommentarer til meddelelsen også.

Hvis en konkret besked i appen indeholder personoplysninger om dig, som du ønsker at få slettet, kan du anmode os om at slette beskeden ved at skrive en email til os. Hvis du selv har skrevet beskeden, kan du selvfølgelig også selv slette den igen direkte i appen. 

Når en bruger har fraflyttet en husstand, og den nye ejer/beboer ”overtager” husstanden, overdrages der ikke oplysninger fra den gamle bruger til den nye. Rent teknisk slettes den gamle bruger. Hvis du fejlagtigt er blevet slettet fra en husstand, hvor du stadig bor, kan du altid oprette din profil igen ligesom du kan oprette en ny profil på en eventuel ny adresse.

Sletning af sikkerhedslogs 

I vores sikkerhedslogs, som ikke er synlige for andre brugere, vil der fortsat være oplysninger om dig i en kortere periode, efter du har slettet din profil. Vores behandlingshjemmel i denne begrænsede periode er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Herunder kan du læse om dine rettigheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er kort gennemgået herunder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via vores kontaktoplysninger, som fremgår øverst i denne politik.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.