Privatlivspolitik og vilkår for Nabovenner

Version 1, September 2021 (udgået)
Gældende version af privatlivspolitik og vilkår

Tidligere særlige vilkår for Nabovenners brug af Nabohjælp 

Følgende er tillæg til Nabohjælps generelle vilkår og privatlivspolitik, som findes her: nabohjaelp.dk/vilkaar

Nabovenner er en ordning under Nabohjælp, som giver tilmeldte nabohjælpere mulighed for at påtage sig en særlig rolle som koordinator og ambassadør i sit nabolag, dvs. Naboven. Din Naboven får mulighed for at kommunikere til og med sit nabolag via Nabohjælps app og kan dele materialer ud i nabolagets postkasser.

Nabovenner ejes af Det Kriminalpræventive Råd (DKR), CVR-nr. 33 34 37 60, Artillerivej 55, 2300 København S. DKR er ansvarlig for appen Nabohjælp og for at levere de services, der udbydes gennem den.

Når du opretter en profil som Naboven accepterer du at være bundet af følgende særlige vilkår:

Din Nabovens værdisæt

Som Naboven accepterer du følgende værdisæt:

 • Som Naboven tror jeg på, at vi kan spille hinanden gode, og jeg går gerne i front.
 • Jeg sætter mig ind i, hvordan Nabohjælp virker, og deler ud af min viden til mit nabolag.
 • Jeg bidrager til, at Nabohjælps app bliver brugt, og inddrager gerne naboer, som ikke bruger appen. Min holdning er, at godt naboskab giver tryghed og effektiv Nabohjælp.
 • Som Naboven fraråder jeg konfrontationer med en tyv, og spiller heller ikke selv politibetjent.

Din Nabovens opgaver

Som Naboven påtager du dig ansvaret for følgende potentielle opgaver. Du prioriterer selv, hvilke af opgaverne, du vil sætte fokus på og hvornår. Du er således ikke forpligtet til at løse alle opgaverne.

 • Få nabolaget til at dele viden om mistænkelig adfærd eller indbrud.
 • Samle nabolaget om en fælles indsats, hvis der er tyve på spil.
 • Opfordre flere til at feriehjælpe med hinanden.
 • Skabe tættere naboskab.
 • Videreformidle fakta om forebyggelse af indbrud og Nabohjælp.
 • Få flest mulige i nabolaget med i Nabohjælp.

Opslag i appen  

Ved opslag og beskeder på appen forpligter du dig til ikke at vedhæfte dokumenter så som billeder eller video, der viser andre personer, der ikke har givet samtykke til, at du deler dokumentet. Det anses også for dårlig stil at vedhæfte billeder af fx nummerplader.

Du er udelukkende selv ansvarlig for din besked og dens indhold. DKR/Nabohjælp påtager sig således ikke ansvaret for indhold i opslag og beskeder. 

Ændringer og overtrædelse af vilkår 
DKR/Nabohjælp forbeholder sig til enhver tid ret til at begrænse, afbryde eller opsige din profil som Naboven, hvis vi skønner, at du har overtrådt de accepterede vilkår eller på anden vis ikke vurderes til at være den rette ambassadør for Nabohjælp.

Klager og kommentarer 
Hvis du har klager over eller kommentarer til appen eller Nabohjælp og Nabovenner i øvrigt, kan du kontakte DKR/Nabohjælp på naboven@nabohjaelp.dk.

Senest opdateret 1. september 2021

Privatlivspolitik som Naboven  

Inden vi behandler personoplysninger om dig, skal vi informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og om, hvilke rettigheder du har. For at oprette dig som Naboven i Nabohjælp-appen skal du i forvejen være oprettet som nabohjælper og godkende vilkår og privatlivspolitik herfor. Følgende er tillæg til vilkårene for Nabohjælp generelt. I forhold til din rolle som Naboven har vi brug for dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, herunder til at vi kan indsamle og videregive oplysninger om dig.

Ved at acceptere giver du samtykke til, at DKR/Nabohjælp må behandle oplysninger om dig for at kunne stille appen med dens indhold og funktioner til rådighed for dig, og som led heri:

 • Foretage løbende forbedring og vedligeholdelse af appen.
 • Sende dig e-mails vedrørende vigtig aktivitet i forhold til din rolle som Naboven, herunder henvendelser fra dit nabolag via appen, nye funktioner eller invitation til at svare på spørgsmål til brug for undersøgelser og målinger vedrørende Nabohjælp og Nabovenner, samt sende post, hvis du f.eks. har bestilt materialer.

Der indhentes særskilt samtykke til følgende formål:

 • Offentliggøre personlige oplysninger så som profilbillede, navn, adresse, mailadresse og telefonnummer på Nabohjælps app eller på mail, så nabohjælpere i dit selvvalgte dækningsområde, også kaldet nabolag, kan række ud til dig i rollen som Naboven. Og så andre Nabovenner, der har nabohjælpere i samme zone med forhøjet risiko efter indbrud som dig, kan række ud til dig og koordinere, hvem der gør hvad.

Der indhentes særskilt samtykke til følgende formål:

 • Offentliggøre personlige oplysninger så som navn, adresse, mailadresse og telefonnummer samt dækningsområde til politi og kommune, så de kan række ud til dig i rollen som Naboven.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage under indstillinger, privatlivspolitik i appen eller ved at slette din profil som Naboven. Herudover kan du løbende tilpasse dine privatlivsindstillinger direkte i appen.

Ved at acceptere giver du samtykke til, at DKR/Nabohjælp må behandle oplysninger om dig til det nævnte formål, som er uddybet i privatlivspolitikken herunder.

Privatlivspolitik for Nabovenner

DKR/Nabohjælp er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig

I denne politik kan du blandt andet læse om, hvordan DKR/Nabohjælp behandler dine personoplysninger i forbindelse med din rolle som Naboven, herunder til hvilke formål og på hvilket grundlag. Du kan også læse, hvor længe dine oplysninger bliver opbevaret, og hvilke rettigheder du har.

DKRs adresse og kontaktoplysninger

Det Kriminalpræventive Råd
Artillerivej 55
2300 København S
CVR-nr.: 33343760
Telefon: +45 45 15 36 50
Mail: naboven@nabohjaelp.dk

DKRs databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, DPO Danmark ApS:

E-mail: dpo-dkr@dpo-danmark.dk
Adresse: Højbro Plads 10, 1200 København K
Telefon: 77 34 46 00

Vi indsamler og behandler almindelige oplysninger om dig 

For at kunne oprette dig som Naboven skal du først være oprettet som nabohjælper og acceptere Nabohjælps vilkår og privatlivspolitik: nabohjaelp.dk/vilkaar.

Som Naboven behandler vi, udover de oplysninger, som er beskrevet ovenfor i vilkår og privatlivspolitik for Nabohjælp, oplysninger som fx telefonnummer.

Vi offentliggør dit profilbillede, din adresse, navn, mailadresse og telefonnummer i appen, så nabohjælpere i dit selvvalgte dækningsområde kan se det og tage kontakt til dig. Vi deler ligeledes oplysningerne med andre Nabovenner som grænser op til dit dækningsområde og med politi og kommune, så de kan tage kontakt til dig.

Herudover behandler vi de oplysninger, som du selv eller andre brugere lægger op i appen. Det kan f.eks. være indhold i beskeder, oplysninger om dit navn, e-mail og adresse.

Vi sender dig mail-notifikationer og eventuelt push-notifikationer om aktivitet og funktioner i appen, som er relevante for dig som Naboven. Du vælger selv, om du ønsker push-notifikationer fra appen. Dette indstilles lokalt på din smartphone eller tablet.

Vi behandler personoplysninger til følgende formål 

 • At stille appen og dens indhold og funktioner til rådighed for dig, sende dig notifikationer vedrørende aktivitet i appen samt at foretage løbende forbedring og vedligeholdelse af appen og invitere dig til at svare på spørgsmål til brug for undersøgelser og målinger vedrørende Nabohjælp og sende dig post, hvis du f.eks. har bestilt materialer. Disse behandlinger sker på baggrund af samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • At videreformidle dine kontaktdata til politi og kommuner. Behandling til dette formål sker på baggrund af samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • At sende dig nyhedsbreve til Nabovenner, hvis du aktivt har tilmeldt dig nyhedsbrevet til Nabovenner via appen. Hvis du ikke tilmelder dig nyhedsbrevet til Nabovenner behandles dine personoplysninger ikke til dette formål. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet, sker behandling til dette formål på baggrund af samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, enten under indstillinger, privatlivspolitik i appen, ved at slette din profil som Naboven eller ved at skrive til os og få nærmere vejledning.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vi behandler desuden personoplysninger til følgende formål:

 • Opbevaring af sikkerheds-logs sker til dels også på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
 • At gennemføre undersøgelser og målinger i samarbejde med f.eks. politi og kommuner, samt anvende disse oplysninger til statistikker og analyser i samfundets interesse, f.eks. indbrudsstatistikker til brug for f.eks. måling af effekten af indbrudsforebyggende tiltag. Behandling til dette formål sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Sådan fungerer Nabovenner, herunder i Nabohjælp-appen

Nabovenner er et ambassadørnetværk, hvor en særligt dedikeret nabohjælper opretter sig som Naboven for et selvvalgt dækningsområde i eget nabolag. Oprettelse sker via Nabohjælps app, og er kun muligt for allerede oprettede nabohjælpere. Da Nabovennens rolle har en udadrettet profil, er der en række grundlæggende standardindstillinger som indebærer, at du deler visse oplysninger om dig selv med dit nabolag, andre Nabovenner og med politi og kommune. Herudover kan du foretage en række tilvalg og herigennem dele yderligere oplysninger:

 • Standardindstilling: Andre nabohjælpere i appen, som bor i dit selvvalgte dækningsområde, kaldet nabolag, har mulighed for at se dit profilbillede, navn, adresse, mailadresse og telefonnummer og sende beskeder til dig i kraft af din rolle som Naboven.
 • Standardindstilling: Andre Nabovenner tæt på dit dækningsområde, som også har nabohjælpere, der er i forhøjet risiko efter en advarsel om indbrud, har mulighed for at se dit profilbillede, navn, adresse, mailadresse og telefonnummer og sende beskeder til dig i kraft af din rolle som Naboven.
 • Standardindstilling: Din lokale politikreds samt egen kommune modtager dine kontaktinformationer såsom navn, adresse, mailadresse og telefonnummer samt dækningsområde og kan kontakte dig i kraft af din rolle som Naboven
 • Tilvalg: Du har mulighed for at oprette kontakt med nabohjælpere i dit selvvalgte dækningsområde via beskeder i appen. Du kan ligeledes oprette kontakt, hvis der er nabohjælpere i dit dækningsområde, som er i forhøjet risiko efter indbrud og hvis der er andre Nabovenner i samme zone med forhøjet risiko. Du vil da kunne rette henvendelse til hele det område, som er i forhøjet risiko, også selvom der er husstande som ligger uden for dit selvvalgte dækningsområde, også kaldet nabolag. Du kan redigere dit dækningsområde, også kaldet nabolag, og på den måde styre, hvor mange nabohjælpere, der har mulighed for at sende dig beskeder, ringe eller skrive en mail. Dog vil dit dækningsområde som udgangspunkt skulle omfatte minimum 100 husstande.

Modtagere af dine oplysninger

Vi offentliggør dit profilbillede, navn, adresse, mailadresse og telefonnummer i appen, så nabohjælpere i dit nabolag kan se, at du er Naboven og tage kontakt via appen, telefon, mail eller i virkeligheden.

Der videregives personoplysninger til andre brugere i appen som beskrevet ovenfor under ”Sådan fungerer Nabovenner, herunder i Nabohjælp-appen”.

Vi videregiver personoplysninger til andre Nabovenner i de tilfælde, hvor flere Nabovenner har nabohjælpere i forhøjet risiko og der derfor er grundlag for samarbejde om forebyggende initiativer og støtte. 

Vi videregiver personoplysninger til politi og kommune i forbindelse med samarbejder om indbrudsforebyggende og tryghedsskabende initiativer.  

Der videregives personoplysninger til materialeleverandører og postselskaber til brug for udarbejdelse og udsendelse af materialer.

Vi overlader behandling af personoplysninger til vores databehandlere, herunder i form af it-leverandører, kuverteringsbureauer og analysebureauer.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Sletning af personoplysninger

Sletning af Naboven-profil

Du kan slette din Naboven-profil direkte i appen under indstillinger, eller du kan skrive til os for nærmere vejledning.

Hvis du sletter sin Naboven-profil vil du fortsat have en profil som nabohjælper medmindre denne også slettes.

Alle meddelelser i Naboven-fanen, som du har sendt via appen til nabohjælpere i dit dækningsområde, også kaldet dit nabolag, bliver slettet automatisk, når du sletter din Naboven-profil. Eventuelle kommentarer til meddelelser slettes, når meddelelsen slettes. Alle meddelelser i Naboven-fanen, som du har modtaget som Naboven via appen fra nabohjælpere i dit dækningsområde, bliver også slettet, når du sletter din Naboven-profil.

Hvis du har sendt meddelelser under fanen Advarsler, Feriehjælp eller Spørg Nabolaget eller kommenteret andres meddelelser under fanen Advarsler, Feriehjælp eller Spørg Nabolaget og du ikke sletter din profil som nabohjælper, slettes disse meddelelser ikke, men afsender ændres fra din naboven-profil til din nabohjælper-profil.

Sletning af indhold, herunder meddelelser, som er sendt og modtaget i appen i relation til Naboven.

Når en Naboven-profil slettes, slettes alle meddelelser i Naboven-fanen på appen, som er knyttet til den pågældende profil. Eventuelle kommentarer til meddelelser slettes, når meddelelsen slettes.

Når en Naboven-profil slettes ændres afsender til nabohjælps-profilen under fanen Advarsler, Feriehjælp eller Spørg Nabolaget medmindre profilen som nabohjælper også slettes.

Du kan altid selv slette egne meddelelser og kommentarer i appen.

Når en meddelelse under Naboven-fanen slettes, slettes alle kommentarer til meddelelsen også. Du kan slette egne meddelelser og kommentarer direkte i appen.

Hvis en konkret besked i appen indeholder personoplysninger om dig, som du ønsker at få slettet, kan du anmode os om at slette beskeden ved at skrive en e-mail til os. Hvis du selv har skrevet beskeden, kan du selvfølgelig også selv slette den igen direkte i appen.

Sletning af sikkerhedslogs 

I vores sikkerhedslogs, som ikke er synlige for andre brugere, vil der fortsat være oplysninger om dig i en kortere periode, efter du har slettet din Naboven-profil. Vores behandlingshjemmel i denne begrænsede periode er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Herunder kan du læse om dine rettigheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er kort gennemgået herunder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via vores kontaktoplysninger, som fremgår øverst i denne politik.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.