Fang os på support@nabohjaelp.dk eller på 45 15 36 58 mandage fra kl. 11:00 - 14:00

Din direkte kontakt til politiet

Kære Naboven

Som Naboven kender du dit nabolag bedst. Du ved, når noget ikke er som det plejer, og du spotter lettere personer, som ikke normalt kommer i området.

Den viden kan være værdifuld for politiet, og derfor er det oplagt, at I arbejder sammen. 

Omvendt kan politiet bruge dig, hvis der foregår noget, du og dine naboer skal vide.

Hvem kontakter jeg?

  Politikontakt

  • Ved gentagende observationer; fx at flere har observeret en mistænkelig varevogn/person i nabolaget 
  • Vejledning ifm. mistænkelig adfærd, et indbrud eller ved generel utryghed i nabolaget  
  • Forespørgsler om politiets deltagelse på lokale møder

  Nabohjælp

  • Vejledning om Nabohjælp og indbrudsforebyggelse generelt
  • Vejledning om brug af Nabohjælps app, materialer og opgaver   

  Service 114 

  • Ved ikke-akutte forbrydelser og enkeltstående tilfælde af mistænkelig adfærd  
  • Vejledning, forespørgsler eller tip om forhold, der ikke relaterer sig til nabolaget og indbrud 

  Alarm 112

  • Ved igangværende indbrud eller akut behov for politiets udrykning   

  De steder hvor det er muligt, kobler vi vores Nabovenner sammen med en personlig, lokal politikontakt. Det er dog ikke alle steder, det er muligt.

  Her har vi samlet de mest gængse spørgsmål om samarbejdet med den lokale politikontakt. 

  Hvornår skal jeg kontakte min politikontakt?

  Du kan bruge din lokale politikontakt til flere formål, men det vigtigste er, at du fortæller ham eller hende, hvis du kender til mistænkelige episoder, der gentager sig i nabolaget. Det kan være, at flere gennem noget tid har observeret en ukendt varevogn, som holder i tomgang for enden af vejen. Eller I gentagende gange er stødt på en person, I ikke har set før, og som dI mistænker for at være på udkig efter gode indbrudsmål. Følg din mavefornemmelse, men vær samtidig opmærksom på, at din politikontakt også har travlt med andre ting. Overvej altid relevansen af din henvendelse, inden du rækker ud. 

  Derudover kan du:

  • Invitere din politikontakt med til lokale møder, fx i grundejerforeningen - hvis indbrudsforebyggelse er på dagsordenen.
  • Invitere din politikontakt med på en tryghedsvandring, hvor I sammen ser på nabolaget med tyvens øjne. 
  • Spørge politikontakten til råds, hvis du er i tvivl om, hvad I kan gøre i dit nabolag for at forebygge indbrud. 

  Det er forskelligt, hvor mange ressourcer politikontakterne har. Derfor er det heller ikke sikkert, at politikontakten har mulighed for fx at deltage i møder. Men du har altid lov til at spørge. 

  1 1 2

  • Ved igangværende indbrud
  • Ved akut behov for politiets udrykning  
  • Ved ulykker, alvorlige forbrydelser eller opstået brand 
  • I situationer med fare for liv, ejendom eller miljø  

  1 1 4 

  • Ved ikke-akutte forbrydelser og enkeltstående tilfælde af mistænkelig adfærd  
  • Vejledning om forhold, der ikke relaterer sig til nabolaget og indbrud 
  • Generelle forespørgsler, som ikke relaterer sig til nabolaget og indbrud 
  • Tip eller oplysninger om enkeltstående mistænkelig adfærd, som kan være relateret til indbrud eller være optakt til indbrud.   

  Politikontakt

  • Ved gentagende observationer at mistænkelige episoder eller personer; fx at flere har observeret en mistænkelig varevogn/person i nabolaget 
  • Vejledning I forbindelse med mistænkelig adfærd eller efter et indbrud 
  • Vejledning i anledning af generel utryghed i nabolaget  
  • Forespørgsler om politiets deltagelse på lokale møder – fx grundejerforeningsmøder, hvor indbrud/tryghed er på dagsordenen 

  Nabohjælp

  • Vejledning om Nabohjælp og indbrudsforebyggelse generelt
  • Vejledning om brug af Nabohjælps app, materialer og opgaver  

  Hvem er min lokale politikontakt?

  Vi mailer navn og kontaktoplysninger til din lokale politikontakt, når du bliver Naboven eller når der kommer en ny politikontakt.  

  Hvis du ikke får en mail med oplysninger om din politikontakt, er det sandsynligvis fordi, der ikke er én. Det er ikke altid politikredsene kan stille en kontakt til rådighed for Nabovenner.

  Skulle der komme en politikontakt i dit område, er du den første, som får besked. 

  Hvis du ikke kan finde mailen om politikontakt eller er i tvivl om, hvorvidt du har en kontakt, så ring eller skriv til os.

  Hvornår kan jeg forvente at høre fra min politikontakt?

  Din politikontakt kan tage fat i dig, når han eller hun vurderer, at der sker noget i området, du og dine naboer skal være opmærksomme på i netop dit nabolag. 

  Derudover vil det være forskelligt, hvor meget de enkelte politikontakter vil kontakte deres Nabovenner. Nogle politikredse vil involvere deres Nabovenner i kampagner, fx i forbindelse med mørkeperioden, hvor der typisk sker flere indbrud. Andre vil prioritere en regelmæssig kontakt og være interesseret i at høre, hvordan det står til med indbrud, sikkerhed og tryghed i nabolaget og tilbyde sin hjælp til dette. 

  Hvis du undrer dig over, at du ikke har hørt fra din politikontakt, så ring eller skriv til os

  Hvad gør jeg hvis jeg ikke har en politikontakt?

  Selvom du (endnu) ikke har en fast politikontakt er det stadig en rigtig god idé at fortælle det til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt i dit nabolag. 

  Ring 114, hvis du har haft indbrud eller har set noget, der gør dig utryg. Så skal de nok hjælpe dig og evt. dirigere dig videre til din lokale politistation. 

  Kan jeg invitere min politikontakt med til møder i mit nabolag, fx grundejerforeningsmøder?

  Ja, det er du meget velkommen til - så længe det er relevant for politiet at deltage. Det kan være, hvis indbrudsforebyggelse og tryghed er på dagsordenen. 

  Det er forskelligt, hvor mange ressourcer politikontakterne har. Derfor er det heller ikke sikkert, at politikontakten har mulighed for fx at deltage i møder. Men du har altid lov til at spørge. 

  Vær også opmærksom på, at du kan få en indbrudsekspert fra Bo Trygt, som holder foredrag om Nabohjælp og anden indbrudsforebyggelse.